Virtual Nature Workshop series coming in 2024 – Registration now open

Oct 27, 2023

The Virtual Nature project empowers tourism operators to create global virtual nature packages through XR technology. Join us in shaping the future of sustainable nature tourism at our workshops!

Match XR 2023 exhibitor open call

In a nutshell, the Virtual Nature project (or Digitization and expert cooperation as a promoter of sustainable nature tourism – Helsinki-Uusimaa Region as part of the global offering project), aims to guide and assist tourism operators in producing virtual nature tourism packages for international markets. This workshop series brings together tourism and technology companies to find new ways of using XR technologies for the benefit of nature tourism. It is an opportunity to collectively shape the future of sustainable and immersive nature tourism experiences.

The workshops are primarily held in Finnish, but arrangements can be done if needed, so do not hesitate to contact us in English too.

Below you can find the workshop descriptions in Finnish and in English.

Kolmen työpajan sarja

Digitalisaatio ja asiantuntijayhteistyö kestävän luontomatkailun edistäjänä -hanke (Virtual Nature) kehittää virtuaalisia luontomatkailupalveluita kansainvälisille markkinoille. Yhteistyötä tehdään sekä suomalaisten että kansainvälisten toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana kehitetään yhdessä matkailualan ja teknologia-alan yritysten kanssa virtuaalisia luontomatkailupaketteja, jotka pilotoidaan erilaisilla kohderyhmillä. Hankkeen tavoitteena on edistää virtuaalisen luontomatkailun tunnettuutta ja kysyntää kansainvälisesti. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Haaga-Helia, Metropolia ja Humak.

Kohderyhmä: Uudellamaalla sijaitsevat matkailuyritykset ja teknologiayritykset, jotka ovat kiinnostuneita virtuaalisuuden mahdollisuuksista luontomatkailussa. 

Työpajojen tavoite: Työpajoissa pohditaan yhdessä, miten virtuaalisuuden teknologioita voidaan hyödyntää luontomatkailun markkinoinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Työpajan aikana osallistujat saavat tietoa uusimmista teknologioista ja käytännön kokemuksia niiden käytöstä.

Mikäli haluat esitellä työpajassa jonkin case-esimerkin, otathan yhteyttä Metropolian projektipäällikköön  janina.rannikko(a)metropolia.fi (Haaga-Helian projektipäällikkö jouko.loijas(a)haagahelia.fi)

30.1.2024

Virtuaalitodellisuus luontomatkailussa – sukelletaan toiseen todellisuuteen 

Paikka: Helsinki XR Center, Metropolia Arabian kampus, Hämeentie 135 A, 3. krs, Kartalla 

13.2.2024

Lisätty todellisuus luontomatkailussa – kerrostetaan kokemusta 

Paikka: Helsinki XR Center, Metropolia Arabian kampus, Hämeentie 135 A, 3. krs, Kartalla 

29.2.2024

Moniaistilliset tilat luontomatkailussa – laitteista tilaan 

Paikka: Lab8, Haaga-Helian Haagan kampus, Pajuniityntie 11

Osallistua voi kaikkiin kolmeen tai vain niihin, joiden aihe kiinnostaa tai hyödyttää eniten. Jokaiseen työpajaan pyritään löytämään case-esimerkkejä ja osallistujat pääsevät kokeilemaan uusimpia teknologioita Metropolian Helsinki XR Centerin Showroomissa sekä Haaga-Helian LAB8:n the Box – tilassa.

 

Työpajojen ohjelmarunko

9.00 Työpajan avaus

9.15 Case-esimerkit 

10.00 Tutustumista teknologiaan – mahdollisuus kokeilla laitteita

11.00 Ideointityöpaja asiantuntijoiden johdolla – virtuaalisuus oman liiketoiminnan kiihdyttäjänä

11.45 Työpajan päätös ja next steps

Tilaisuuksissa on aamiaistarjoilu.

Series of three workshops

The “Digitization and expert cooperation as a promoter of sustainable nature tourism – Helsinki-Uusimaa Region as part of the global offering” -project (Virtual Nature) is developing virtual nature tourism services for international markets. Collaboration is carried out with both Finnish and international stakeholders. During the project, virtual nature tourism packages are developed in collaboration with tourism and technology companies, and these packages are piloted with different target groups. The project’s goal is to promote the awareness and demand for virtual nature tourism on an international scale. The project is a joint work of Haaga-Helia, Metropolia and Humak.

Target Audience: Tourism and technology companies located in Uusimaa (Helsinki region) interested in the possibilities of virtual reality in nature tourism.

Workshop Objectives: In the workshops, participants will discuss how virtual reality technologies can be used in the marketing, planning, and implementation of nature tourism. During the workshop, participants will receive information about the latest technologies and practical experiences of their use.

 

The series of three workshops covers the following topics:

January 30, 2024: Virtual Reality in Nature Tourism – Diving into Another Reality

February 13, 2024: Augmented Reality in Nature Tourism – Layering the Experience

February 29, 2024: Multi-Sensory Spaces in Nature Tourism – From Devices to Spaces

Links to participation forms up in the Finnish part. You can participate in all three workshops or only those that interest or benefit you the most. Each workshop will strive to find case examples, and participants will have the opportunity to try out the latest technologies at Metropolia Helsinki XR Center’s Showroom and in LAB8 (the Box space) at Haaga-Helia.

If you wish to present a case example during the workshop, please contact Metropolia’s project manager at janina.rannikko(a)metropolia.fi. (Haaga-Helia project manager jouko.loijas(a)haaga-helia.fi)

Find more of our news in the News section.

Follow us on social media for more posts: Facebook | LinkedIn | X (Twitter) | Instagram

 

Share this news